Brezplačna poštnina za naročila nad 50€!

SPLOŠNI POGOJI

SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE WWW.NUTRISPOINT.COM

1. SPLOŠNO

V splošnih pogojih poslovanja spletne trgovine Nutrispoint (v nadaljevanju: spletna trgovina) so določeni pogoji nakupa in prodaje izdelkov v spletni trgovini, ki jo upravlja podjetje Nutrispoint d.o.o., Pod bori 2, PC Komenda, 1218 Komenda (v nadaljevanju: ponudnik), registrirano za opravljanje prodaje prek spleta.
Spletna trgovina omogoča nakup prek spletnega naslova: www.nutrispoint.com
Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot). Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2. OPREDELITEV POJMOV V SPLETNI TRGOVINI
V spletni trgovini uporabljamo naslednje pojme:
Uporabnik spletne trgovine je oseba, ki spletno trgovino uporablja.
Registrirani uporabnik je uporabnik, ki je opravil registracijo in s tem pridobil vstopno geslo in uporabniški račun v spletni trgovini.
Uporabnik hitrega nakupa je uporabnik, ki v spletni trgovini opravi nakup tako, da ne opravi registracije, ampak izbere možnost hitrega nakupa.
Kupec v spletni trgovini je uporabnik, ki opravi nakup prek postopka registracije ali hitrega nakupa.
Naročilo ali nakup so vsi izdelki, ki jih je kupec naročil v spletni trgovini.

3. NAROČILO
V spletni trgovini je mogoče naročiti izdelke 24 ur na dan 7 dni v tednu.
Naročilo postane veljavno in nepreklicno, ko ga kupec odda (pritisne v košarici gumb „zaključi nakup“), takoj zatem pa prejme elektronsko obvestilo ponudnika o uspešni oddaji naročila. To elektronsko obvestilo ni potrdilo, da je izdelek na zalogi ali da se je začela odprema. V primeru plačila s plačilno kartico ali po povzetju bo naročilo potrjeno in odpremljeno najkasneje v 2 delovnih dneh po oddaji naročila, in sicer z novim e-obvestilom o potrditvi in odpremi naročila. V primeru plačila po predračunu bo kupec obvestilo o potrditvi in odpremi naročila prejel takoj po plačilu naročila. Ko je skupni znesek naročila nakazan na tekoči račun ponudnika, je naročilo plačano.
Če naročenega izdelka ni na zalogi ali naročila ni mogoče izvesti zaradi drugih razlogov, bo kupec o tem obveščen po elektronski pošti.

Z izvedbo naročila kupec potrjuje, da je bil seznanjen s splošnimi pogoji in da je bil nanje izrecno opozorjen.
Pogodba o nakupu je shranjena pri ponudniku. V vsakem primeru lahko uporabnik zahteva pogodbo o nakupu prek elektronske pošte: support@nutrispoint.com

4. POSTOPEK SKLENITVE POGODBE

4.1. Koraki, ki vodijo do sklenitve pogodbe:
Na voljo do sklenitve kupoprodajne pogodbe (v našem primeru pogodbo predstavlja samo naročilo, ki postane veljavno z odpošiljanjem le-tega preko spletne strani www.nutrispoint.com) so naslednji koraki:
– Iskanje posameznega izdelka v ponudbi spletne trgovine
– Izbor izdelka ali izdelkov v spletni trgovini
– Dodajanje izbranega izdelka v košarico
– Izbor količine izdelka za nakup v nakupovalno košarico
– Pregled cene izbranega izdelka v izbrani količini
– Podatki o kupcu, kjer vpišejo potrebne podatke
– Izbor načina plačila (nakazilo na račun, paypal ali s plačilno kartico)
– Pregled naročila z morebitnimi stroški dostave
– Potrditev in oddaja naročila in s tem zaključek nakupa

4.2. Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila
Pred zaključkom in oddajo naročila je uporabniku, v tem primeru kupcu, omogočeno, da:
– Vidi in pregleda, katere izdelke je izbral in dodal v košarico
– Vidi in pregleda ceno posameznega izdelka in skupno ceno celotne izbrane količine posameznega izdelka
– Ceno in količino vseh izbranih izdelkov
– Spreminja količino izbranih izdelkov
– Odstrani izdelke iz košarice
– Spreminja način plačila
Nutrispoint, d.o,o. kot ponudnik pošlje potrdilo o prejemu naročila na elektronski naslov uporabnika, kupca, ki ga je ta navedel. Vsa naročila se v elektronski obliki hranijo pri ponudniku.

5. CENE
Vse cene so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), ne zajemajo pa stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni.
Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

6. MOŽNOSTI PLAČILA

Dostava za Slovenijo: v spletni trgovini je kupcu z dostavo v Sloveniji na voljo 5 možnosti plačila:
– bančno nakazilo: kupec nakaže znesek naročila na bančni račun prodajalca. Naročeni izdelki bodo odpremljeni takoj po prejetem plačilu. Dokler ni plačana celotna kupnina, ostane naročeno blago last ponudnika.
– plačilo s Paypalom

– plačilo s kreditno kartico

– plačilo z Diners kartico

– plačilo ob povzetju paketa

7. DOSTAVA

Dostavo opravlja Pošta Slovenije na želeni naslov.
Strošek pošiljke znaša 2,99 € za vrednost nakupa do 50 €.
Nad 50 € je poštnina brezplačna.

9. DOBAVNI ROK

Dostava za Slovenijo: Dobavni rok naročila za izdelke na zalogi je praviloma 2–5 delovnih dni.

10. ODSTOP OD POGODBE

Kupec ima v skladu 43.č in 43.d členom Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga v posest obvesti ponudnika, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Pri tem kupca bremenijo stroški vračila blaga.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah:

 • o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera ponudnik nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 • o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 • o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 • o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je kupec po dostavi odprl pečat;
 • o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka te določbe, razen če ponudnik ponudi, da sam prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Obvestilo o odstopu lahko kupec predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Obvestilo pošlje po elektronski poti na elektronski naslov support@nutrispoint.com ali pisno na naslov:

NUTRISPOINT d.o.o.
Pod bori 2, PC Komenda
1218 Komenda

Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Kupec lahko blago vrne tako, da poštno pošiljko pošlje na zgoraj navedeni naslov ponudnika. Vrnjenemu blagu mora kupec priložiti kopijo originalnega računa.

Obrazec za odstop kupca od pogodbe se nahaja TUKAJ.

V primeru zamenjave blaga, ki ni posledica reklamacije, kupec krije vse stroške povezane s tem, to je stroške vračila blaga, stroške ponovnega pošiljanja blaga in morebitno razliko v ceni.

11. REKLAMACIJA / STVARNE NAPAKE

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca  (NUTRISPOINT d.o.o.) v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo. Obvestilo o stvarni napaki lahko kupec pošlje tudi na elektronski naslov support@nutrispoint.com. Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve (2) leti, odkar je bila stvar izročena. Če je predmet pogodbe med prodajalcem in kupcem rabljena stvar,  ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Napaka je stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Kupec, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • vrne plačani znesek.

Navedene pravice kupca ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Če obstoj napake na blagu oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, bo prodajalec čim prej, vendar najpozneje v roku osmih (8) dni ugodil kupčevi zahtevi za uveljavljanje stvarne napake. Če je obstoj napake na blagu sporen, bo prodajalec najpozneje v osmih (8) dneh pisno odgovoril kupcu na zahtevo za uveljavljanje stvarne napake.

Kupec lahko zahtevo iz naslova stvarne napake uveljavlja po elektronski poti na elektronski naslov support@nutrispoint.com ali pisno na naslov:

NUTRISPOINT d.o.o.
Pod bori 2, PC Komenda
1218 Komenda

Vrnjeno blago se pošlje na zgoraj navedeni naslov. Vrnjenemu blagu mora kupec priložiti kopijo originalnega računa.

Pravice kupca iz naslova stvarnih napak natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

12. REŠEVANJE SPOROV

Ponudnik NUTRISPOINT d.o.o se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudil doseči dogovor.

Kupec se v primeru napak pri pošiljanju ali drugih težav obrne najprej na prodajalca neposredno, s pritožbo. Prodajalec nato, v primernem času, glede na naravo problema, kupcu odgovori tako, da pritožbo zavrne ali potrdi ter ponudi možne rešitve zadeve.

Postopek obravnave je zaupen. Kolikor dogovor ne bo mogoč, je za spore pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.

Prodajalec pritožbe sprejema pisno na elektronski naslov support@nutrispoint.com ali pisno na naslov:

NUTRISPOINT d.o.o.
Pod bori 2, PC Komenda
1218 Komenda.

V skladu s 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZIsRPS) NUTRISPOINT d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS), kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora,  ki ga kupec lahko sproži v skladu s tem zakonom.

NUTRISPOINT d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&Ing=SL

Platforma za spletno reševanje potrošniški sporov je enotna vstopna točka za potrošnike, ustanovljena na podlagi Uredbe 524/2013/EU za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje ali spletnih storitev med potrošnikom s prebivališčem in ponudnikom s sedežem v Evropski uniji.

13. ODGOVORNOST

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov ipd. v spletni trgovini in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja.

14. ZASEBNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svojo privolitev. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.
Ponudnik obvešča o novostih, prodajnih ugodnostih in drugih trženjskih dejavnostih le uporabnika, ki prostovoljno in izrecno privoli v prejemanje brezplačnih elektronskih novic Nutrispoint. Naročnik na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavi s klikom na povezavo „odjava“ na dnu e-novic oz. pošlje sporočilo o odjavi na e-naslov: support@nutrispoint.com

15. OBDELAVA IN HRAMBA PODATKOV

S podano privolitvijo uporabnik dovoljuje podjetju Nutrispoint d.o.o., da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje e-novic in drugega oglasnega gradiva podjetja Nutrispoint d.o.o. ter povezanih poslovnih subjektov.
Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.
Navedene podatke lahko podjetje Nutrispoint d.o.o. in pogodbeni obdelovalec, obdelujeta za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.
Več o tem, kako varujemo vašo zasebnost si lahko preberete v IZJAVI O ZASEBNOSTI.

Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini Nutrispoint!

Ljubljana, november 2020